อุปกรณ์การผลิตและตรวจสอบ
เครื่องทดสอบแรงเสียดทาน


เครื่องทดสอบแรงเฉือน


เครื่องทดสอบความแข็ง


เกจวัดความสูง


เครื่องทดสอบแรงเสียดทานความเร็วคงที่